ลงทะเบียนตัวแทน

ข้อมูลส่วนตัว
ประเภทผู้ใช้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
Email
วัน เดือน ปีเกิด
เพศ
ชื่อเล่น
Line ID
เลขที่บัตรประชาชน
แนบบัตรนายหน้า/บัตรประชาชน
ข้อมูลจัดส่ง
เลือกที่อยู่ที่จัดส่ง
ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
เลขบัญชี
แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชี